حراج ویژه محصولات وینرال فقط تا پایان مرداد! محصولات محدود

 

❗️مبل فیونا ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۹۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  3,200,000 تومان

 

👈رنگ : دو تا تک قهوه ای - دو و سه روشن 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

❗️مبل ایزابل ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۷۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,950,000 تومان

 

👈رنگ : قرمز و روشن 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53 - 021 56 45 38 18

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

 

❗️مبل آلیس ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۴,۷۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,800,000 تومان

 

👈رنگ : دو تا تک قهوه ای - دو و سه روشن 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

 

❗️مبل ای سی فیکس ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,950,000 تومان

 

👈رنگ : بنفش  

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

 

❗️مبل آلگرا ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۸۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  3,500,000 تومان

 

👈رنگ : زرشکی 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

❗️مبل اسکوار ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,800,000 تومان

 

👈رنگ : قهوه ای

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

 

 

 

❗️مبل پانیذ ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,950,000 تومان

 

👈رنگ : زرشکی 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

❗️مبل پرشین ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۴,۷۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,800,000 تومان

 

👈رنگ : کرم 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

❗️مبل پرینا ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,950,000 تومان

 

👈رنگ : بادمجانی 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

❗️مبل سزار ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,900,000 تومان

 

👈رنگ : قهوه ای 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

 

❗️مبل پرینا ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,950,000 تومان

 

👈رنگ : قهو ه ای 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

❗️مبل ایزابل ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۷۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,950,000 تومان

 

👈رنگ : قهوه ای نسکافه ای 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 


 

 

❗️مبل ایزابل ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۷۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,950,000 تومان

 

👈رنگ : قرمز و روشن 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 

 

❗️مبل پرینا ۷ نفره❗️

 

❎ فروش: ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

 

✅ حراج فوق العاده:  2,950,000 تومان

 

👈رنگ : زرشکی 

 

Telegram: t.me/winnerallharaj

Tel: 021 88 73 66 53

Mob: 0912 06 11 321

 

 حراج ویژه

 تا 40 درصد تخفیف ویژه برخی محصولات
تلگرام
تلفن تماس: 02188736653