سبد خرید
0 آیتم اضافه شد
قیمت کل فاکتور : : تماس بگیرید
سبد خرید شما خالی می باشد !
بروز رسانی سبد خرید

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/winneral/public_html/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
پرداخت

برش های چوب در جهت های مختلف

با توجه به اینکه چوب ماده ای انیزوتروپیک یا هرسو نایکسان است، سلول های مختلف تشکیل دهنده آن در جهت های مختلف قرار گرفته اند؛ بنابراین برای شناخت بهتر ساختمان چوب و روش کار با ان بهتر اسن مقاطع چوب معرفی شوینرود.چوب در سه جهت طولی و عرضی برش میخورد که برش طولی ، خود در دو جهت شعاعی و مماسی واقع می شود.

 

 

 

برش عرضی

وقتی چوب عمود بر طول یا برخلاف راستای الیاف برش میخورد به آن برش عرضی گفته می شود که در این برش الیاف چوب قطع شده ودوایر سالیانه درخت مشاهده می شود.

 

برش مماسی

هنگامی که چوب به صورت طولی مماس بر دوایر سالیانه خود برش بخورد به آن برش مماسی گفته می شود.درکارخانجات چوب بری بیشتر برشها از این نوع است.

برش شعاعی

اگر چوب به صورت طولی در جهت پرده های چوبی بریده شود به آن برش شعاعی گفته می شود.