سبد خرید
0 آیتم اضافه شد
قیمت کل فاکتور : : تماس بگیرید
سبد خرید شما خالی می باشد !
بروز رسانی سبد خرید

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/winneral/public_html/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
پرداخت

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر-قسمت چهارم

واحدهاي تولیدي مبلمان ایران
واحدهاي تولید مبلمان چوبی از گستردگی زیادي در کشور برخوردارند، این واحدها به لحاظ وسعت و نوع فعالیت شامل واحدهاي کوچک
درودگري و واحدهاي صنعتی در مقیاس متوسط تا بزرگ میباشند که غالبا به روش سنتی به فعالیت خود ادامه میدهند، و متاسفانه موضوع
خشک کردن به صورت پیشرفته و با کورههاي داراي تکنولوژي روز دنیا و همچنین اشباع چوبها به منظور حفاظت چوب در مقابل عوامل
بیولوژیکی (ادافیکی)، در واحدهاي تولیدي ما ناشناخته بوده و در بیشتر این کارگاهها اصلا رعایت نمیشود. اگر بتوان روش تولید این مراکز
را به صورت صنعتی در آورد بسیاري از مشکلات صادرات، واردات و کیفیت حل شده و اشتغالزایی بیشتري در کشور صورت میگیرد.
تولید صنعتی مبلمان فرایندي است زمانبر که عوامل مختلفی در راستاي هدف تعیین شده از سوي مدیریت به منظور تولید فراورده مورد
نظر به صورت تسلسلی فعالیت میکند. بر خلاف بسیاري از صنایع که محصول معینی را در ابعاد، شکل و خواص مشخص تولید میکند. در
این صنعت با نگاهی به فرایند تولید و جریان مواد در یک واحد الگو مشخص میگردد که فراوردهها از نظر تنوع، ابعاد، شکل و خواص
متفاوت بوده، عوامل تولید بر اساس آن تعیین و بعضا تغییر میکند. در یک واحد صنعتی الگو مراحل اولیه تولید عبارتند از: طراحی اولیه
محصول؛ تعیین ایستگاههاي مرتبط و نوع فعالیت آنها؛ براورد میزان ماده خام مورد نیاز براي یک دوره زمانی مشخص از تولید و ارزیابی
نهایی محصول انجام و براورد این مواد از وظایف اصلی بخش طراحی و مهندسی محصول بشمار میرود و در حال حاضر به صورت دستی
که فعالیتی سنگین و زمانبر است، انجام میپذیرد که تبعاتی به شرح زیر دارد:
1. سنتی ماندن خط تولید و روش کار و عدم تطابق با تحولات نوین صنعتی
2. افزایش زمان فرایند تولید و کاهش راندمان
3. عدم تطابق نیازهاي جدید مشتري وتمایل به بهبود کیفیت محصول
4. کاهش امکان رقابت در بازار و ... (اهابر و الکمن، 1390)