بازار مبلمان

بازار مبلمان و دکوراسیون ایران

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

بازار مبلمان و دکوراسیون ایران بازار مبلمان و دکوراسیون در ایران طی دوران تغییرات چشمگیر داشته. همانطور که در فصل های گذشته اشاره کردیم در خانه ایرانی مبلمان به معنی…

ادامه مطلب

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

  بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان از جمله مبلمان مدرن کشور، طی دو دهه اخیر   صنعت مبلمان از جمله صنایع اشتغالزا می باشد که اغلب به عنوان یک…

ادامه مطلب