تولید مبلمان

تولید مبلمان و صادرات مبل

1160 770 مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

  نوآوری در صنعت مبلمان: جهت صادرات محصولات مختلف صنعت مبلمان چوبی و دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی، ایجاد تغییرات و نوآوری در زمینه های مختلف فناوری تولید،…

ادامه مطلب

طراحی مبل و توسعه صنایع جانبی

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

طراحی مبل و توسعه صنایع جانبی: صنایع جانبی مانند صنایع تولید یراق آلات فلزی و پلیمری، رنگ و رزین، نساجی، شیشه سازی، واحدهای تولید چرم (طبیعی و مصنوعی) از جمله صنایعی…

ادامه مطلب

طراحی مبلمان پایدار

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

طراحی مبلمان پایدار: این مفهوم بدان معنی است که به جای اینکه ابتدا مبلمان را طراحی و سپس فاکتورهای پایداری را برای آن تعریف کنیم از همان ابتدا محصول را…

ادامه مطلب

طراحی ، حلقه گمشده صنعت مبلمان ایران

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

 طراحی مبلمان در اهمیت جایگاه والای طراحی همین بس که کریم رشید، طراح بزرگ بین المللی آن را ( مهندسی فرهنگ) می نامد . این در حالی است که هنوز…

ادامه مطلب

توسعه پایدار – تولید مبلمان

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

توسعه پایدار – تولید مبلمان: رشد بدون کنترل صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی غالباً منجر به ناپایداری تولید این مصنوعات از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می گردد. تولید…

ادامه مطلب

بازار مبلمان و دکوراسیون ایران

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

بازار مبلمان و دکوراسیون ایران بازار مبلمان و دکوراسیون در ایران طی دوران تغییرات چشمگیر داشته. همانطور که در فصل های گذشته اشاره کردیم در خانه ایرانی مبلمان به معنی…

ادامه مطلب

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

  بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان از جمله مبلمان مدرن کشور، طی دو دهه اخیر   صنعت مبلمان از جمله صنایع اشتغالزا می باشد که اغلب به عنوان یک…

ادامه مطلب