طراحی مبلمان

طراحی مبلمان پایدار

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

طراحی مبلمان پایدار: این مفهوم بدان معنی است که به جای اینکه ابتدا مبلمان را طراحی و سپس فاکتورهای پایداری را برای آن تعریف کنیم از همان ابتدا محصول را…

ادامه مطلب

طراحی مبلمان ، طراحی عامل رقابت

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

طراحی عامل رقابت – طراحی مبلمان    همیشه در نمایشگاههای بین المللی، عامل رقابت ملی ارجح بود و بدین ترتیب در قرن بیستم گرایش به سمت کاربرد طراحی به عنوان…

ادامه مطلب

طراحی ، حلقه گمشده صنعت مبلمان ایران

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

 طراحی مبلمان در اهمیت جایگاه والای طراحی همین بس که کریم رشید، طراح بزرگ بین المللی آن را ( مهندسی فرهنگ) می نامد . این در حالی است که هنوز…

ادامه مطلب

المان های اصلی طراحی مبلمان – قسمت دوم

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

المان های اصلی طراحی مبلمان: در طراحی مبلمان همچون هر محصول دیگر، از تأثیر هنر بومی بر المان هایی چون رنگ مبلمان ، فرم و جنس مواد می توان برای…

ادامه مطلب

المان های اصلی طراحی مبلمان- قسمت اول

مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

در طراحی مبلمان همچون هر محصول دیگر، از تأثیر هنر بومی بر المان هایی چون رنگ مبلمان ، فرم و جنس مواد می توان برای موفقیت بیشتر در طراحی استفاده…

ادامه مطلب