پارچه های رو مبلی

پارچه مبل

853 1066 مبلمان وینرال | مبل راحتی | مبل استیل | مبلمان منزل

پارچه مبل جنس پارچه های رو مبلی، نوارهای دور دوزی، پد های نشیمن، و فنرهای بکار رفته در مبلمان متفاوت است و در عین حال تعیین کننده میزان راحتی و…

ادامه مطلب