اثرات روانی رنگ در دکوراسیون داخلی

اثرات روانی رنگ در دکوراسیون داخلی

اثرات روانی رنگ در دکوراسیون داخلی 980 410 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی – به طور کلی رنگها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: رنگهای گرم، سرد و خنثی

رنگهای گرم :رنگهای گرم محرک سیستم عصبی بوده واحساسات را تشدید می کنند. این دسته از رنگها به وضوح قابل رؤیت بوده و موجب جلب توجه می گردند. رنگهای قرمز، نارنجی، زرد و ارغوانی رنگهای گرم به حساب میآیند: که میتوان کاربردهایی چون، رنگ قرمز: اتاق غذاخوری، آشپزخانه، راهروها و اتاقی بازی کودکان – نارنجی: در ورودی و راهروها، اتاق غذاخوری و اتاق نشیمن – رنگ صورتی : در اتاق خواب، اتاق کودک، اتاق نشیمن، سرویس های بهداشتی و هال – رنگ زرد: در آشپزخانه، اتاق کار و اتاق نشیمن همچنین به ندرت و به صورت خیلی ناچیز در اتاق خواب بزرگسالی می توان از رنگ زرد استفاده کرد.

رنگهای خنثی: رنگهای هستند که در طیف رنگی وجود نداشته وازترکیب رنگهای دیگر به وجود می آیند ومیتوانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند . سیاه، سفید، خاکستری، بژ و قهوهای رنگهای خنثی هستند.

رنگهای سرد :رنگهای آرامش بخشی بوده و هارمونی آنها در محیطهای مختلف بیشتر است و زیاد در چشم نیستند. رنگهای آبی، نیلی و سیز از جمله رنگهای سرد میباشند،  که می توان کاربردهایی برای این گروه رنگی در نظر گرفت. در دکوراسیون داخلی رنگ آبی و بنفش متمایل به آبی: اتاق کار و اتاق مطالعه، سرویس بهداشتی، اتاق نشیمن و اتاق خوابی – رنگ سبز: این رنگ در اکثر فضاها قابل استفاده است و چون رنگ هماهنگی است میتوان آن را بارنگ های دیگر ترکیب کرد.

 

تماس بگیرید