المان های اصلی طراحی مبلمان- قسمت اول

المان های اصلی طراحی مبلمان- قسمت اول

المان های اصلی طراحی مبلمان- قسمت اول 524 524 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

در طراحی مبلمان همچون هر محصول دیگر، از تأثیر هنر بومی بر المان هایی چون رنگ مبلمان ، فرم و جنس مواد می توان برای موفقیت بیشتر در طراحی استفاده کرد.

رنگ مبلمان

در نظر گرفتن مفاهیم ویژه رنگ ها در ادیان و سنت های مختلف یکی از معیارهای مهم در طراحی محصول می باشد. کاربرد رنگها به عنوان نمادهای معنادار، یک طراح مبلمان را وادار می کند تا رنگها و معانی آنها را در بازار هدف مورد بررسی قرار دهد. این موضوع به خصوص از جنبه محدودکننده ی آن حائز اهمیت بسیار زیادی میباشد. در واقع شناخت رنگهایی که حاوی معانی و مفاهیم منفی در جامعه بازار هدف هستند و استفاده نکردن از آن ها در طراحی محصول برای آن جامعه یک اجبار نانوشته می نماید. اهمیت این موضوع زمانی که بازار هدف، فرهنگ جامعه باشد، دوچندان است. در فرهنگ ایرانی و به خصوص تحت تأثیر نگرش دینی، رنگهای سفید (نماد خوشبختی)، سبز (رنگ بهشت، نماد خیر در فرهنگ دینی اسلامی)، آبی (نماد حیات و زندگی) و قهوهای (نماد خاک به عنوان ماده سرشت انسان) نمادهایی با معنای مثبت بوده و رنگ های قرمز (در مقابل سبز و نماد شر در فرهنگ دینی-اسلامی) و سیاه (در مقابل سفید و نماد نگون بختی)، نمادهایی با معنای منفی به شمار می آیند.

رنگ مبلمان

رنگ مبلمان

همانطور که قبلا اشاره شد این رنگ ها و معانی آن ها بیشتر از جنبهای محدودکننده ی خود حائز اهمیت هستند. این بدان معناست که اگرچه ممکن است انتخاب رنگ سبز که نماد بهشت است تاثیر بسزایی در موفقیت مبلمان برای جلب توجه بیشتر در بازار فروش نداشته باشد، اما به طور قطع انتخاب رنگ قرمز یا سیاه برای طراحی مبلمان شیک باید با دقت و تامل بیشتری انجام گیرد. در صورتی که به علت وارد شدن فرهنگ دیگر کشورها استفاده از رنگ سیاه برای مبلمان در ایران رواج پیدا کرده است. از جمله رنگهای ایرانی که در نمادها و نشانه های فرهنگی و هنری ایران به طرز چشمگیری به کاربرده شده و در جهان با پسوند ایرانی شناخته شده است، میتوان به نمونه های جدول ۱ اشاره کرد.