المان های اصلی طراحی مبلمان – قسمت دوم

المان های اصلی طراحی مبلمان – قسمت دوم

المان های اصلی طراحی مبلمان – قسمت دوم 600 460 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

در طراحی مبلمان همچون هر محصول دیگر، از تأثیر هنر بومی بر المان هایی چون رنگ مبلمان ، فرم و جنس مواد می توان برای موفقیت بیشتر در طراحی استفاده کرد.

فرم

معمولا زمینه و بستر مجموعه عملکردهای طراحی مبلمان، توسط فرم تأمین می شود و بیشتر اوقات این فرم است که به دیگر عملکردها فضا و مجال جلوه گری می دهد. فرم اصلی ترین تأمین کننده هویت مبلمان است. خودانگیختگی صنعتی یک فرم بر مبنای سادگی و اقتصادی بودن ساختارش مفهوم پیدا می کند. در اینجا محدودیت هایی هم وجود دارد از جمله اینکه تا چه حد میتوان در سادهسازی یک ساختار جلو رفت. بدون تردید نخستین گام در فرآیند طراحی، درک صورت مسئله است؛ بنابراین هنگامی که طراحی فرم آغاز می شود، درک جامعی از صورت مسئله وجود دارد. آنچه باعث میشود بپذیریم که درک جامعی از صورت مسئله پدید آمده است، وجود اطلاعات مبسوط پیرامون نیازهای مصرف کننده و بازار، وضعیت فعلی از نظر امکانات و توانایی ها و محدودیت ها، شرایط رقبا، شانس ها، خطرات و کلیه دانستنی هایی است که مدیران و طراحان را برای آغاز پروژه متقاعد میسازد. در این مرحله، طراحان، دست به توصیف نوشتاری مشکل یا نیاز میزنند؛ که زیبا، مرغوب و درعین حال اقتصادی بودن از فاکتورهای اساسی صادرات مبلمان خواهد بود و طراحان آن را به عنوان نیاز مطرح مینمایند: بنابراین این توصیف، صورت مسئله را از دیدگاه فرم مورد تحلیل قرار میدهد. در طراحی فرم مبلمان، دو هدف اساسی دنبال می شود، یکی دستیابی به بالاترین استانداردهای ممکن و دیگری ارائه ی محصولی که به آسانی مورد پذیرش بازار قرار گیرد؛ بنابراین برآورد واکنش بازار، پیش از تعیین خط مشی طراحی، برای فرم و جزئیاتش ضروری است و تجارت محرز در بازاریابی نشان خواهد داد که فرم مبلمان جدید تا چه اندازه باید مطابق یا متفاوت با مبلمان نسل فعلی باشد .

جنس مواد

در انتخاب جنس مواد مورد استفاده در مبلمان نیز باید به گرایش های فرهنگی بازار هدف (به خصوص از دیدگاه رسوم و سنتها) توجه نمود. استفاده از پارچه و چوب در مقابل چرم و فلز میتواند به عنوان یک عامل مهم در کسب موفقیت یک مبلمان در جلب توجه قشر متوسط ایرانی در بازار فروش ایفای نقش کند. در واقع استفاده از پارچه و چوب در طراحی داخلی، در گذشته تاریخی جامعه ایرانی بسیار متداول بوده است و به همین علت، حتی با توجه به پیشرفتهای عصر مدرن، همچنان استفاده از این مواد تعداد بیشتری از خریداران را در قشر متوسط جامعه ایرانی به سوی خود جلب می کند. البته باید توجه داشت که توجه به عناصر و بافته های بومی و استفاده از آن ها در طراحی مبلمان میتواند هویت فرهنگی ایرانی مستقلی را به رخ بکشد و آن را در بین انبوه مبلمان تولید کشورهای دیگر، چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، برجسته نماید.