بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان کشور، طی دو دهه اخیر 1280 854 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

 

بررسی وضعیت تولید، تجارت و اقتصاد مبلمان از جمله مبلمان مدرن کشور، طی دو دهه اخیر

 

صنعت مبلمان از جمله صنایع اشتغالزا می باشد که اغلب به عنوان یک صنعت زود بازده و پرشتاب و دارای ارزش افزوده بالایی شناخته شده است. در شرایط فعلی که کشور با معضل بیکاری روبروست، در صورت برنامه ریزی مناسب می تواند زمینه ساز اشتغال در کشور باشد. صادرات محصولات چوبی اهمیت بسیاری در صادرات محصولات غیر نفتی دارد. و کسب سهم بیشتر از معاملات جهانی، قدرت نقش آفرینی در سیاست جهانی را افزایش می دهد، که در کشورهای توسعه یافته توجه زیادی به آن می شود و در نتیجه سود زیادی از این طریق نصیبشان می شود. اما آمارهای موجود حاکی از آن است که طی دو دهه گذشته میزان تولید و در نتیجه آن، میزان صادرات و واردات دارای افت و خیز فراوان بوده است. طی سالهای اخیر تولید و صادرات مبلمان از جمله مبلمان مدرن جای خود را به واردات و کاهش تولید داخلی مسلمان داده است. به طوری که از سال ۸۴ تا ۹۱ میزان واردات چند برابر میزان صادرات مبلمان از کشور بوده است و خوشبختانه از سال ۹۲ تا ۹۴ میزان صادرات نسبت به واردات اندکی بهبود یافته است. به طور کلی طی بیست و پنج سال گذشته تاکنون میزان واردات به صادرات مسلمان کشور تقریبا دو برابر بوده است. این در حالیست که بیش از هفتاد درصد بازار مبلمان ایران در اختیار کشورهای خارجی بوده است. در صورتی که تولید کنندگان داخلی علاوه بر قادر بودن به تامین نیاز بیش از نود درصدی مصرف بازار بوده و توانایی تولید و صادرات مبلمان به خارج از کشور را داشتهاند. علت این امر را به طور خلاصه می توان در تحریم های وضع شده در قبال ایران، از دست دادن بازار بین المللی مبلمان بنا به دلایلی و قطعاً مهمتر از همه فاصله گرفتن علم و فن آوری دانشگاه از صنعت و تولید سنتی مسلمان و بی توجهی های مسئولین در قبال ایجاد زیرساختهای مناسب و اعطای وام و تسهیلات جهت فراهم آوردن امکانات تولید مبلمان مدرن دانست.