تأثیر روانشناسی رنگها در دکوراسیون منزل

تأثیر روانشناسی رنگها در دکوراسیون منزل

تأثیر روانشناسی رنگها در دکوراسیون منزل 1123 698 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

 تأثیر روانشناسی رنگها در دکوراسیون منزل

بررسی رنگها و تأثیرات آنها بر بیماران با توجه به نقش بسیار گسترده و پر اهمیت رنگها در زندگی انسان، دارای ابعاد مختلفی است. اهمیت و نقش رنگ در زندگی، مفاهيم مختلف و متنوعی از آن را درذهن زندہ می کند. در این صورت ارائه ی یک تعریف مشخص  و تغییر مختصر نه تنها مفهوم جامع و گستردهٔ رنگ را در بر نخواهد گرفت، بلکه برای درک ابعاد وسیع آن گمراه کننده نیز خواهد بود. رنگ در همه ی ابعاد زندگی جاری است و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی است یا به قول ایتن رنگ خود زندگی است (حسینی راد، ۱۳۸۴: ۹۴). رنگ به عنوان یکی از اصلی ترین جنبه های ارتباط بصری، بر روی افراد جامعه به تناسب سن، تحصیلات، شرایط اجتماعی، دیدگاهها و … تأثیرات متفاوتی است. روانشناسان، رنگ ها را محرک و عاملی هیجان در افراد میدانند. به گونه ای که میتوان با کاربرد مناسبی در اشخاص هیجان ، ایجاد آرامش و در افراد که متحرک و بی انگیزه، ایجاد انگیزه نمود. خاصیت روانی و تاثیر درونی رنگها موجب شده است که در امور متعددی، این خاصیت مورد استفاده قرار گیرد. مثل تجارت و فروشی محصولات و توليدات مختلف، تبلیغات، پوشاک، فضاسازی محیطهای مختلف أعم از اداری، دکوراسیون منزل و حتی مهندسی یا کارگری و غیره. حال با این بیان طراح باید قبل از اینکه شروع به طراحی کند. باید شناخت کاملی از روند طراحی، محیط،دکوراسیون منزل، افراد و کلیات طرح داشته باشد تا بتواند در ارائه طرحی قابل قبول که دارای مفاهیم رنگی منطقی تراست موفق باشد.