طراحی ، حلقه گمشده صنعت مبلمان ایران

طراحی ، حلقه گمشده صنعت مبلمان ایران

طراحی ، حلقه گمشده صنعت مبلمان ایران مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

 طراحی مبلمان

در اهمیت جایگاه والای طراحی همین بس که کریم رشید، طراح بزرگ بین المللی آن را ( مهندسی فرهنگ) می نامد . این در حالی است که هنوز در کشور ما طراحی، جایگاه و کارکرد ابتدایی خود را نیز به دست نیاورده است. برنامه ریزی برای رشد و توسعه مبلمان، بدون توجه به مقوله طراحی، حرکت در مسیری است که به بن بست می رسد . طراحی به عنوان یک عامل حیاتی و تاثیر گذار در فروش محصول تا جایی اهمیت دارد که کمپانی های بین المللی از آن به عنوان یک برگ برنده برای رقابت تجاری و به عنوان شاخصه ای برای ایجاد هویت بهره می برند. در کشورهای توسعه یافته و دارای رتبه در طراحی دنیا، تولید کننده های بزرگ با سفارش پروژه های خود به ستاره های طراحی به ویژه طراحی مبلمان در گوشه و کنار جهان، علاوه بر بهره بردن از ایده و فکر آنها و درج نام و امضایشان در کاتالوگ محصولات، به برند خود اعتبار می بخشند و برای مجموعه خود ارزش آفرینی می کنند .

(مهدی اشرفی ورزیده . دانش آموخته طراحی صنعتی و طراحی مبلمان)