طراحی مبلمان پایدار

طراحی مبلمان پایدار

طراحی مبلمان پایدار 1120 685 مبلمان وینرال | تولید کننده مبل راحتی

طراحی مبلمان پایدار:

این مفهوم بدان معنی است که به جای اینکه ابتدا مبلمان را طراحی و سپس فاکتورهای پایداری را برای آن تعریف کنیم از همان ابتدا محصول را بر اساس شاخص های پایداری طراحی و وارد پروسه تولید کنیم. این مفهوم شامل موضوعات درهم تنیده و وابسته فراوان مانند بهینه سازی انتخاب مواد، افزایش عمر مفید محصول، کاهش ضایعات و انتشار مواد فرار آلی و غیره می باشد که نتیجه آن تولید مبلمانی با حداقل تأثیرات منفی محیط زیستی می باشد. همچنین مبلمان چوبی به خاطر حجیم بودن در پایان عمر مفید خود حجم زیادی از ضایعات را به وجود می آورد که تخلیه این ضایعات در محیط زیست علاوه بر داشتن هزینه، مشکلات محیط زیستی مختلفی نیز به همراه دارد. معمولاً به دلیل استفاده از انواع اتصالات فلزی و چسب های مختلف در ساخت مبلمان بازیافت آن در پایان عمر مفید با مشکل روبرو می شود. به منظور تسهیل عملیات بازیافت مبلمان در پایان عمر مفید مدنظر قرار دادن اصول زیر در فرآیند طراحی و تولید مبلمان میتواند مفید و مؤثر واقع شود.

الف. پرهیز استفاده از انواع چسبها و اتصالات فلزی در فرآیند تولید و استفاده از انواع اتصالات فاق و زبانه

ب. کاهش تعداد قطعات مجزا در ساخت مبلمان

ج. به حداقل رسانی استفاده از انواع مواد اولیه مختلف در ساخت محصول

د. طراحی مبلمان منزل به گونه ای که جداسازی قطعات آن در پایان عمر مفید به روش های غیر مخرب امکان پذیر باشد.